Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Thái Thị Bích Hà
  • Địa chỉ: 82 Vũ Bảo, P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Homestay
  • Year: 2022