Thông tin dự án

  • Khách hàng: Đồng Hữu Công
  • Địa chỉ: Lô 34, Khu D QHDC 224, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: 
  • Year: 2020