Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Địa chỉ: 03 Nguyễn Tư, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 7 tầng
  • Year: 2019