Thông tin dự án

  • Khách hàng: Đỗ Văn Tùng
  • Địa chỉ: 05 Nơ Trang Long, P. Trà Bá, TP. Pleiku, T. Gia Lai
  • Hạng mục: khách sạn
  • Quy mô: 7 tầng
  • Year: 12/03/2018
  •