Thông tin dự án

  • Khách hàng: Công ty TNHH Đạt Tiến
  • Địa chỉ: 18 Ngô Văn Sở, TP Quy NHơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 8 tầng
  • Year: 07/2019