Thông tin dự án

  • Khách hàng: Bùi Văn Toàn
  • Địa chỉ:Đường Võ Giữ, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân, T. Bình Định
  • Hạng mục: khách sạn
  • Quy mô: 4 tầng + tầng áp mái
  • Year: 25/05/2018
  •