Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Thị Hà
  • Địa chỉ: Khu Dân cư & Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa, P. Thị Nại, T. Bình Định
  • Hạng mục: khách sạn
  • Quy mô: 14 tầng
  • Year: 2017