Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Duy Hòa
  • Địa chỉ: Lô 55 Hoa Lư, P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: cafe
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year: 17/10/2018