Thông tin dự án

  • Khách hàng: Công ty Xuân Hiếu
  • Địa chỉ: Tổ 3, KV5, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà hàng
  • Quy mô: 2 tầng 
  • Year: 2015