Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Duy Đức
  • Địa chỉ: 01 Trần Độc, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nội thất
  • Quy mô: 2 tầng
  • Year: 25/03/2019