Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Thanh Hoa
  • Địa chỉ: 33 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021