Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Võ Hoài Thu
  • Địa chỉ: Khu biệt thự Đại Phú Gia, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022