Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Quang Vinh
  • Địa chỉ: 167 Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022