Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : ANH NAM
  • Địa chỉ: :  Huyện Phù Cát , Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023