Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : TRƯƠNG HIẾU NGHĨA
  • Địa chỉ: : Phường Tam Quan, TX .Hoài Nhơn ,Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023