Thông tin dự án

  • Khách hàng: Mr.Thắng
  • Địa chỉ:  Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2021