Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Thị Kim Liên
  • Địa chỉ: 168 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, T.Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2021