Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : NGUYỄN TIẾN TRÂN
  • Địa chỉ: 41-43 Ngô , P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: Cải tạo sửa chửa
  • Year: 2023