Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Cao Phúc
  • Địa chỉ: Lô B1- 33a – 09 Khu An Phú Thịnh,TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021