Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : PHẠM VĂN TỶ ĐỒNG
  • Địa chỉ: : 30 Lê Quí Đôn, TP.Quy Nhơn, , Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023