Thông tin dự án

  • Khách hàng: Đặng Hùng Tráng
  • Địa chỉ         : 27 Trần An Tư , TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô       : Nhà phố 
  • Year             : 2022