Thông tin dự án

  • Khách hàng: Tiên
  • Địa chỉ: Phường Nhơn Bình,TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021