Thông tin dự án

  • Khách hàng: Huỳnh Lê Minh
  • Địa chỉ: 80/1 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 07/05/2019