Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Hồng Thủy
  • Địa chỉ: Số 207 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 2019