Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trương Hoàng Nguyên
  • Địa chỉ: Thôn tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, H. Hoài Ân, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 2 tầng
  • Year: 30/05/2018