Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Ngọc Phúc
  • Địa chỉ: Tổ 54, khu vực 10, P.Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, T.Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2021