Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Phạm Quang Trí
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Trọng Trì, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022