Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : VÕ THỊ MINH HƯỚNG
  • Địa chỉ: : Khu QHDC Đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, P. Đống Đa,TP.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023