Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : HUỲNH THỊ THU KIỀU
  • Địa chỉ: : Lô 07 Bùi Xuân Phái, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023