Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : NGUYỄN VĂN TUẤN
  • Địa chỉ: 142 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: Nhà ở riêng lẻ
  • Year: 2023