Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : NGUYỄN THỊ YẾN VI
  • Địa chỉ: : 25 Trần Quốc Toản, TP.Quy Nhơn ,Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023