Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Minh Sinh
  • Địa chỉ: 66/11 Chương Dương,TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021