Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : NGUYỄN HUY TUẤN
  • Địa chỉ: : Khu B1 – 28 – 09 thuộc dự án Khu đô thị mới An Phú Thịnh, TP.Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023