Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : ĐÀO THỊ HẠNH NGUYÊN
  • Địa chỉ: : 200 đường Tây Sơn, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023