Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : TRẦN TẤN DANH
  • Địa chỉ: 22-24 Nguyễn Trường Tộ, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà ở riêng lẻ
  • Year: 2023