Thông tin dự án

  • Khách hàng: NTT
  • Địa chỉ: 32 Hà Huy Tập, Khu phố Gia Chiểu 1, TT Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định.
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021