Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : MR. T
  • Địa chỉ: : Khu QHDC Gara Quyền, P.Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình
  • Quy mô: Nhà
  • Year: 2021