Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Kim Kiều
  • Địa chỉ: Khu tái định cư phía Đông núi mồ côi, P.Nhơn Phú ,TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022