Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : NGUYỄN VĂN CƯỜNG
  • Địa chỉ: : Khu đô thị xanh Vũng Chua, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định, 
  • Quy mô: Nhà ở riêng lẻ
  • Year: 2023