Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Anh Sơn
  • Địa chỉ: Tổ 29A – KV7, P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn,  T. Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022