Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Trung Hậu
  • Địa chỉ:  Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022