Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Trần Hoài Hiệp
  • Địa chỉ: : Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2024