Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : NGUYỄN PHÚ
  • Địa chỉ: Khu Phố 8, Phường Tam Quan , Thị xã Hoài Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: Nhà ở riêng lẻ
  • Year: 2023