Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thiên Tú
  • Địa chỉ: Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2021