Thông tin dự án

  • Khách hàng: Hà Nguyên Vỹ
  • Địa chỉ: 30/1 Thanh Niên, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 16/05/2019