Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Thị Thúy Liễu
  • Địa chỉ:  415 Trần Hưng Đạo, P. Lê Hồng phong, TP. Quy Nhơn,Bình Định.
  • Quy mô: Văn phòng cho thuê .
  • Year: 2020