Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Thị Thọ
  • Địa chỉ: 216 Phạm Ngọc Thạch, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year:17/04/2018