Thông tin dự án

  • Khách hàng: Phạm Thị Thúy
  • Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, TP Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 2019