Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Lệ
  • Địa chỉ: 814 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 12/04/2018