Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Thị Ngọc Như
  • Địa chỉ: Lô 39, Khu QHDC Đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, P. Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định.
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 2019